Uslovi korišćenja vebsajta

 Svako korištenje vebsajta www.minmedia.me podložno je niže navedenim uslovima.

Sadržaji objavljeni na web stranici www.minmedia.me ne smiju se mijenjati, kopirati, slati, prikazivati, objavljivati, reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez pismenog pristanka Minmedia doo.

Nije dozvoljeno korisnicima da šalju putem elektronske pošte ili na bilo koji drugi način čine dostupnim bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, uznemirujući, vulgaran, pun mržnje, usmjeren ka izazivanju rasne, vjerske ili bilo kakve druge netrpeljivosti protiv pojedinaca ili organizacija, vrijeđanje bilo koje osobe, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaposlene u Minmedia doo.

Dokumenti, informacije i podaci objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje autorskih i svojinskih prava. Korišćenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem ove web stanice i prihvata korišćenje sadržaja ove web stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Minmedia doo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili biti vezana za korišćenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumenta, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Minmedia doo nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopšte, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Minmedia doo se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Minmedia doo može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Minmedia doo. Minmedia doo će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Minmedia doo na zadovoljstvo korisnika. Minmedia doo se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Informacija o korisniku nije dostupna nikome osim dijelu zaposlenih u Minmedia doo, koji tu informaciju trebaju u redovnom izvršenju njihovih radnih obaveza.

Koristeći ovaj sajt, korisnik naznačava da prihvata naznačenu politiku privatnosti.

Minmedia doo zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.