Podaci kompanije

Minmedia d.o.o.
Društvo za marketing i poslovne usluge


Adresa:
Zgrada Akademije znanja
Žrtava fašizma 56
85310 Budva, Crna Gora

+382 69 33.20.30
+382 69 07.77.07

www.minmedia.me 
hello@minmedia.me

PIB: 02435381
PDV: 81/31-01135-1 
Registarski broj: 50255833